đang tải...

Kế Hoạch Hoạt Động Trở Lại Sau Đại Dịch Covid-19

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HOÀNG TÂM

Kế Hoạch Hoạt Động Trở Lại Sau Đại Dịch Covid-19

Sau khi nhận được chỉ đạo mới nhất của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau, về việc bỏ áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ. Công ty đã liên hệ cho các bạn Công nhân viên quay trở lại làm việc để tiếp tục phục vụ sản xuất.
Bên cạnh khâu chuẩn bị sản xuất, Công ty cũng rất chủ động trong phòng chống dịch, cụ thể Bộ phận Nhân sự đã kết hợp với Ban Y Tế của Bệnh viện Đa Khoa Thành Lợi tiến hành test nhanh sàng lọc các bạn trước khi vào làm lại.
Công ty rất vui mừng thông báo sau khi sàng lọc test nhanh, tất cả các cán bộ và công nhân viên đều có kết quả Âm tính với SARS-CoV-2.

Hoang Tam Garments Hoang Tam Garments Hoang Tam Garments Hoang Tam Garments Hoang Tam Garments Hoang Tam Garments